Prawo do odstąpienia od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Zawarte w niniejszym pouczenia postanowienia dotyczące prawa do
odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do
osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Będąc Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy zawartej w
naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do
przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy
dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
2. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali
Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo
poinformować nas: BusParts.pl s.c. J. Grzesiak, J. Drzewicz, ul.
Bojowników o Wolność i Demokrację 14, 75-016 Koszalin, e-mail:
info@bus-parts.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w
drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą lub pocztą elektroniczną).
Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza
odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza
znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą
elektroniczną w ramach Sklepu.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu
wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o
Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w
każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym
zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub
przekazać nam rzecz pod adres BusParts.pl s.c. J. Grzesiak, J. Drzewicz,
ul. Morska 109a 75-217 Koszalin,
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin
jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14
dni.
Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty
zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na
kwotę około 25,00 PLN.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające
z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU:

 

PROTOKÓŁ ZWROTU PDF